برنامه امتحانات

 * برنامه امتحانات پایان ترم اول 98 - 97 مدرسه علمیه کوثر 

     روز/  نیمسال    

       سوم       پنجم        ششم

  تعلیم و تربیت 7

     فقه و اصول 7

شنبه        (97/10/8)

     روان شناسی          -           -           -          -
یکشنبه     (97/10/9)      اخلاق 2           -     ولایت فقیه           - کلیات علم رجال

دوشنبه    (97/10/10)

         -           -           -        رشد1           -

سه شنبه  (97/10/11)

   دانش حدیث مسائل جدید کلامی       بلاغت            -           -

چهارشنبه  (97/10/12)

         -          -          -     انسان شناسی           -

پنجشنبه   (97/10/13)

     تجزیه 1      فلسفه 1     تجزیه 2         -     آیات الاحکام

شنبه      (97/10/15)

       نحو1      اصول 2      اصول2      لمعه 3        لمعه 3
دوشنبه    (97/10/17)       احکام 3       لمعه1       لمعه2          -     اصول فقه 4

سه شنبه  (97/10/18)

           -           -           -      مشاوره1          -
چهارشنبه  (97/10/19)        کلام 2            -           -           -           -

پنج شنیه  (97/10/20)

         -     مبادی 4/2     مبادی4/3 تاریخ تعلیم و تربیت        لمعه 4

شنبه      (97/10/22)

    اصول 1        تفسیر       فلسفه2  مهارتهای زندگی       فلسفه 2

دوشنبه (97/10/24)

    تاریخ تشیع          -         -            -         -

سه شنبه (10/25 /97)

          -          -         - آشنایی با علم اخلاق          -

پنج شنبه (97/10/27)

 سیره حضرت  زهرا (س)

         -          -     سیره تربیتی          -

همه امتحانات راس ساعت آغاز می شود. حضور طلاب یک ربع زودتر در محل امتحان الزامی است.