تحقیقات منتخب طلاب مدرسه علمیه کوثر نیمسال اول 97

تحقیقات منتخب مدرسه کوثر

طلاب محترم می توانند جهت استفاده از تحقیقات ذیل با شماره 2418  (خانم تشکری نیا) تماس بگیرند .

 

  ردیف       نام و نام خانوادگی                          موضوع
    1    سیده زهرا        موسویون ویژگی های حکومت مهدوی
     2   رقیه             نجفی چالشتری اختیارات ولایت فقیه
     3   راضیه            جودکی وظائف رهبر در قران و نهج البلاغه
     4 شکیبا             پور صبری بررسی آموزه فمنیستی نفی مادری از دیدگاه اسلام
     5 مهسا               احمدی راهکار نابودیاسرائیل با تاکید بر بیانات رهبری
      6 عطیه              شیری بررسی روایات مربوط به ولایت فقیه
      7 بنت الهدی       مجیری پور مفهوم شناسی بصیرت و تاثیرات آن در جامعه
      8 صبا               مظلومی راه های خود سازی
      9 سیده زهرا     موسوی نهاد                      جایگاه تنبیه در تربیت کودکان
     10 فاطمه            ربیعی آثار فردی حجاب
     11 شیوا             زارعی حدود اختیارات ولی فقیه در نظام ولایت مطلقه فقیه
      12 زهرا            سلیم زاده روش های تبدیل شهادت طلبی به به فرهنگ و سرمایه اجتماعی
     13 نسیم             ترکاشوند ریشه نظریه آرمگدون و چگونگی وقوع آن
    14 مریم              بقایی آثار نماز بر جسم وروان انسان
     15 زهرا            حامدی کیا شیوه های تبلیغی پیامبر اکرم
      16 فاطمه            علیزاده بررسی تقدم و تاخر خلقت آسمانها و زمین با توجه به آیات
      17 فرزانه           فیروز مهر نقش دعا در ارتباطات انسان (خدا - خود - دیگران )
      18 زهرا         مسلمان حقیقی دیدگاه شیعه پیرامون معاد جسمانی
     19 نعیمه         سعادتی راه های کسب تقوا از دیدگاه قران

 

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر